Ατομική επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες θερμο-υδραυλικού και δευτερεύουσα δραστηριότητα εμπορεία ηλεκτρικών συσκευών.
Σε καθημερινή βάση ξεκινάει με το επαγγελματικό του αυτοκίνητο για να κάνει διάφορες επισκευές και τοποθετήσεις κλιματιστικών-ψυγείων κτλ. Πάνω στο αυτοκίνητο υπάρχει φορητή ταμειακή μηχανή και POS για να εκδίδονται επί τόπου οι ΑΛΠ, ενώ τα τιμολόγια εκδίδονται το βράδυ με την επιστροφή στη βάση. Για τη διακίνηση των συσκευών εκδίδεται δελτίο αποστολής καθώς γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα τοποθετηθούν την ίδια μέρα. Για τα υπόλοιπα ανταλλακτικά-εργαλεία-εξαρτήματα που υπάρχουν σε καθημερινή βάση στο αυτοκίνητο και δεν ξνωρίζει εκ των προτέρων τι θα χρησιμοποιηθεί και που εκδίδει συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής που ενημερώνει σε καθημερινή βάση.
Καθότι είναι μια διαδικασία χρονοβόρα διότι ο όγκος όλων αυτών των εξαρτημάτων-ανταλλακτικών είναι μεγάλος θα θέλαμε να μας πείτε:
α) είναι σωστή η διαδικασία που ακολουθείται?
β) Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής τον καλύπτει?
γ) Υπάρχει κάποια άλλη λύση πέρνα του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής στη βάση των ΕΛΠ για τη διακίνηση αυτών?
δ) Ποιοι οι κίνδυνοι σε επιτόπιο έλεγχο αν βρεθεί αναντιστοιχία του συγκεντρωτικού δελτίου με την ποσότητα των μικροεξαρτημάτων και ανταλλακτικών που υπάρχουν στο αυτοκίνητο?