Εταιρεία αποφασίζει να μετατρέψει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου που διατηρεί με υπάλληλο σε αορίστου χρόνου. Μπορεί να κάνει την αλλαγή πριν τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου;
Πρέπει να περιμένει να λήξει η ορισμένου και μετά να κάνει νέα πρόσληψη; Ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία;