Εταιρεία με δραστηριότητα προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων , έχει βρει κάποιον ιδιώτη από χώρα εκτός Ε.Ε. , ο οποίος αναλαμβάνει και προγραμματίζει κάποια προγράμματα για λογαριασμό της εταιρείας και γι αυτήν την παροχή αμοίβεται με ποσά τα οποία συμφωνούνται αναλόγως της φύσης της εργασίας .
Ερώτημα :
1)Τι παραστατικό πρέπει να εκδώσει η εταιρεία , για να καταχωρήσει το έξοδο στα βιβλία ;

Υ.Γ. : Η παροχή γίνεται ηλεκτρονικά .

Ευχαριστώ.