Ο Φόρος διαμονής μπορει να αναφέρεται και πανω στην ΑΠΥ που εκδίδει η επιχείρηση ή πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδεται με ξεχωριστό ειδικό στοιχείο;