Εμπορική επιχείρηση με νομική μορφή ΙΚΕ σχεδιάζει την πώληση των εμπορευμάτων της και μέσω eshop .

Τα ίδια προϊόντα που πουλάει στο φυσικό κατάστημα θα πωλούνται και στο ηλεκτρονικό , επομένως οποιοδήποτε κόστος επιβαρύνει τα προϊόντα του φυσικού καταστήματος , επιβαρύνει και του ηλεκτρονικού .

Τα προϊόντα όμως στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα προσφέρονται σε αρκετά χαμηλότερη τιμή .

λ.χ. το προϊόν Α πωλείται στο φυσικό κατάστημα στα 200€ πλέον ΦΠΑ , ενώ στο ηλεκτρονικό 190€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Θα μπορούσε η παραπάνω πρακτική να θεωρηθεί υποτιμολόγηση , και αν ναι ποιες θα ήταν οι πιθανές επιπτώσεις για την επιχείρηση ;