Στο ερώτημα του συναδέλφου 06-1284 με ημερομηνία 2/9/2021 και στην απάντησή σας με ημερομηνία 4/9/2021 από τον κο Δημητρίου θα θέλαμε να ρωτήσουμε το εξής:

Η απάντηση υπ αρίθμ 1 πως προκύπτει; Υπάρχει κάποιο έγγραφο που υποστηρίζει την επιλογή να φορολογηθεί στη Γερμανία μόνο;

Ευχαριστώ