Σε Αγρότη Κανονικού Καθεστώτος, με απλογραφικά βιβλία κατά το έτος 2022 , έγινε ’’ Έγκριση ένταξης σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αμπελουργικών εκτάσεων , βάσει του Καν.1308/13 Ε.Ε ,, Με τα παρακάτω ποσά.

1) Εκρίζωση ,απώλεια εισοδήματος 4828,00 ευρώ.

2) Αναφύτευση 5066,00 ευρώ.

3) Υποστύλωση 2652,00 ευρώ.

Στην βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνονται στον πυλώνα 1-λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων. Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε

Α) Ποια ποσά φορολογούνται και ποια είναι αφορολόγητα.

Β) Εάν κάποια αποτελούν μειωτικό στοιχειό κόστους της αναδιάρθρωσης και ποιο πόσο από τις τρεις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Γ) Από ποιο έτος αρχίζουν οι αποσβέσεις σε δαπάνες για την αναφύτευση, υποστύλωση του αμπελώνα ( από το πρώτο έτος πραγματοποίησης τους ή όταν αρχίσει ο αμπελώνας να αποδίδει εισόδημα ) και ποιο έτος είναι αυτό. Παράκληση για σύντομη απάντηση .

Με εκτίμηση.