Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιουργήθηκε το Ιούνιο του 2022 με ελληνα μέτοχο που εχει ΑΦΜ υποβάλλει φορολογική δήλωση και αγορασε ένα οικόπεδο . Η κυρία δραστηριότητα της είναι υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτήτων κατοικιών ή μισθωμένων ακίνητων και δευτερεύουσα κατασκευή οικιστικών κτιρίων - αγοραπωλησία ιδιοκτήτων ακίνητων .

Ερώτημα :

Η μονοπρόσωπη ΙΚΕ εχει υποχρέωση υποβολής ειδικού φορου ακινήτων (με απαλλαγή από τον φορο ) ;