Ελληνική εταιρεία - στα πλαίσια εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την παραγωγή αερίου (υδρογόνου) Η2 από καθαρό νερό σε γήπεδο που βρίσκεται στην Ελλάδα - αναθέτει σε Γερμανική Εταιρεία τα κάτωθι :

Α Φάση

1α. Εκπόνηση μελέτης για την αδειοδότηση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την παραγωγή αερίου (υδρογόνου) Η2 από καθαρό νερό. Η μελέτη περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή του έργου και την κατάθεσή της αίτησης για έγκριση άδειας παραγωγού στην αρμόδια αρχή.

1β.. Εκπόνηση μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει την μελέτη μηχανολογικής διαστασιολόγησης του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων από τον κατασκευαστή της μονάδας αερίου υδρογόνου από νερό, και θα συμπεριλαμβάνει την μελέτη για την παραγόμενη Ηλεκτρική και Θερμική Ενέργεια .

1γ. Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και προετοιμασία των αιτήσεων για την ένταξη του έργου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

1δ. Εκπόνηση των μελετών και των αιτήσεων προς τις εξής υπηρεσίες ( Αρχαιολογία,. Αγροτικής οικονομίας, Πολεοδομία, Διεύθυνση Δασών κλπ)

Β Φάση

Μετά από έκδοση όλων των γνωμοδοτήσεων από τις υπηρεσίες της Α Φάσης, ακολουθούν οι κάτωθι εργασίες:

2α. Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης και κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας.

2α1. Την κατάθεση όλων των γνωμοδοτήσεων των αντιστοίχων υπηρεσιών στο ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση των όρων σύνδεσης.

2β. Μελέτη για την διαμόρφωση του χώρου προκειμένου για την εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την παραγωγή αερίου (υδρογόνου) Η2 από καθαρό νερό.

Ερωτάται αν και σε ποια από τα παραπάνω παραδοτέα (1α-1δ και 2α -2β) οφείλεται και πρέπει να αποδοθεί ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που σε κάποια ή σε όλα τα παραπάνω παραδοτέα (1α-1δ και 2α -2β) οφείλεται ΦΠΑ και πρέπει να αποδοθεί, ποιός είναι ο υπόχρεος της απόδοσης του και σε ποιο Κράτος Μέλος ;