Νομικό πρόσωπο τηρεί απλογραφία και λαμβάνει ανα 6 μηνο από Τραπεζικό ίδρυμα ενημερωτικό ύψους τόκων σε ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΌΡΙΟ που έχει .

Ποιος ο Λογιστικός Χειρισμός και πώς διαβιβάζονται στα my data;