Καλημέρα σας .
Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε σε ποιους λογαριασμούς ΕΛΠ κατατάξουμε τα παρακάτω :

1) Αποθεματικό από αναλογιστικό κέρδος ζημιά
2)Χρεωστικοί τόκοι IFRS 16
3)Αποσβέσεις IFRS 16
4)outsoursing υπαλλήλων
5)αγορά άυλου χρόνου ομιλίας προς μεταπώληση
6)ιδιόχρηση εμπορευμάτων στο σκέλος του εξόδου

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας