Αναφορικά με την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας ελεύθερων επαγγελματιών – νόμιμων εκπροσώπων, οι οποίοι είναι και παράλληλα μισθωτοί θα θέλαμε να μας απαντήσετε στο κάτωθι ερώτημα.

Η επιλογή 2 ης ασφαλιστικής κατηγορίας είναι η ελάχιστη ή θα μπορούσε να επιλεγεί και η 1 η ασφαλιστική κατηγορία?