Μετά την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου, μήπως γνωρίζει κάποιος το πως θα δηλώνουμε την προσωρινή αλλαγή τόπου παροχής εργασίας των εργαζομε΄νων, (πχ από έδρα σε υποκατάστημα της εταιρίας), αφού πλέον δεν είναι εφικτό να υποβάλλουμε τον πίνακα Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου?

Ευχαριστώ