Αγροτης ειδικού καθεστώτος θέλει να προσθέσει στην δραστηριότητα του και αλιέας δεδομενου απέκτησε σκάφος με επαγγελματική άδεια και κατέχει και ο ίδιος επαγγελματική άδεια. Το σκάφος είναι κάτω των 6 μέτρων (5,20)μεταξύ καθέτων και απαλλασετε ΦΠΑ. Όταν ζητήσαμε στην ΔΟΥ να προσθέσουμε την δραστηριότητα αυτή μας απάντησαν ότι πρέπει να γίνει μεταβολή να μπει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να έχει βιβλια Β κατηγορίας. Είναι σωστό αυτό? Προβλέπετε από κάποια διάταξη?