Όπως ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ 2022, όσες επιχειρήσεις μετατρέψουν τις συμβάσεις των εργαζομένων που απασχολούν με μερική απασχόληση, σε πλήρη, θα απαλλάσσονται για ένα έτος από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών για τους εν λόγω εργαζομένους. Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με ποιο ΦΕΚ ή ποιο νόμο θεσπίζεται η ανωτέρω επιδότηση;

2) Η μετατροπή θα γνωστοποιηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μέσω της Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας ή χρειάζεται να γίνει μέσω κάποιου ειδικού εντύπου σε άλλη ενότητα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ;

3) Με ποιον τύπο αποδοχών μεταφέρονται οι αποδοχές των επωφελούμενων εργαζομένων στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις, ώστε να επιδοτηθούν αντίστοιχα;