Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών Ασφαλιστικός πράκτορας , δημιουργεί ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία το οποίο και πουλάει σε πελάτες της. Δηλαδή εισπράττει από τους πελάτες την συμμετοχή τους, πληρώνει την ασφαλιστική εταιρεία και το έσοδο για την ίδια είναι η προμήθειά της.
Ανάμεσα στους πελάτες της που συμμετέχουν στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσθέτει και τους μισθωτούς της πληρώνοντάς τους και την αντίστοιχη συμμετοχή τους η οποία είναι μικρότερη από 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.
Η ανωτέρω παροχή θα θεωρηθεί παροχή σε είδος για τους εργαζόμενους και θα αποτελέσει εισόδημα προς φορολόγηση γι αυτούς ή δίνεται η δυνατότητα, επειδή το συμβόλαιο είναι ομαδικό και η ετήσια δαπάνη ανά εργαζόμενο είναι κάτω από 1.500 ευρώ, να μην θεωρηθεί εισόδημα (ια της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ);