Καλησπέρα σας ,

Εταιρεία που έχει σύμβαση έργου , χρήσης 2022 μέχρι 2023 μπορεί να κόψει ΤΠΥ για υπηρεσίες που αφορούν και τις δύο χρήσης μέσα στο 2022 ;

Θα πρέπει να γίνει εγγραφή όσο αφορά τη χρήση 2023 σαν έσοδο επόμενης χρήσης και πως θα διαβιβαστεί το ΤΠΥ στο My data ;