Καλησπέρα,

θα ήθελα την βοήθεια σας για τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων σε περίπτωση ζημιογόνας χρήσης 2021 & επίσης ζημιογόνων προηγούμενων ετών & ύπαρξης ποσού μη επιστρεπτέας προκαταβολής.
Στο έντυπο Ν έχει απεικονιστεί εντυπο στον κωδικό 513.
Από αυτά που έχω διαβάσει θα πρέπει να απεικονίσω το ποσό του 513 σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού & να απεικονιστεί στον ισολογισμό.

Π.Χ.Λογιστικές Ζημίες χρήσης 2.000,00 & ποσό μη επιστρεπτέας προκαταβολής 6.745,11.
Θα πρέπει να κάνω τα παρακάτω ?

Έχω κάνει το εξής:

Χ: 42-01 2.000,00
Π: 88.98 2.000,00 2.000,00
& δεν απεικόνισα το ειδικό αποθεματικό

Μήπως πρέπει να απεικονιστεί όπως παρακάτω ?

Χ: 42.01 8.745,11

Π: 88.98. 2.000,00
Π: 41.04 6.745,11

Λόγω της υποβολής των ισολογισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος ,θα ήθελα την όσο το δυνατόν πιό άμεση απάντησή σας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .