Καλησπέρα σας,

Έχουμε εταιρία συμμετοχών η οποία τιμολογεί διοικητικές υπηρεσίες στις άλλες εταιρίες του Ομίλου μας. Όμως, μέχρι το τέλος του κάθε μήνα, δεν έχουμε όλες τις δαπάνες έτσι ώστε να προβούμε στην τιμολόγηση των υπολοίπων εταιριών.
Ερώτηση, έχουμε τη δυνατότητα λόγω my data να τιμολογήσουμε σήμερα 04/08/22 αλλά με ημερομηνία 31/07/2022.

Ευχαριστώ