Αγρότης συλλέγει την παραγωγή του (βαμβάκι) εντός του 2022 αλλά η πώληση πραγματοποιείται το 2023 (δεν αφορά συμπληρωματική τιμή). Το τιμολόγιο φέρει ημερομηνία του 2023.
Θα ήθελα να μου υποδείξετε:
1) Λογιστικό χειρισμό του τιμολογίου: Ποιες εγγραφές θα γίνουν σε απλογραφικά?
2) Φορολογικό χειρισμό: Σε ποιο έτος θα φορολογηθεί το έσοδο?
3) Χειρισμός ως προς τα Mydata: Πώς θα χαρακτηριστεί αυτό το έσοδο (αυτοτιμολόγηση)?