Για τους εργατοτεχνίτες σε Οικοδομικές και συναφείς εργασίες (Κτίστες,Μπετατζήδες,Ελαιοχρωματιστες κ.α.) ,από 01/04/2022 οι εισφορές υπολογίζονται στα ημερομίσθια της ΕΓΣΣΕ η της Εθνικής ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΠΚ 9/9-5-2022) πού υπογράφηκε από τους φορείς στι΄ς 28/04/2022.

Ευχαριστώ