Σχετικά με την νέα, υποχρεωτική, ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης σε πενθήμερη μερική απασχόληση και πως μπορούμε να έχουμε 25 ημέρες ασφάλισης.