Σε ξενοδοχείο 2 αστέρων με 40 δωμάτια και 88 κλίνες στην δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής στον πίνακα Α. ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
στο πεδίο :Συνολικός αριθμός διαθέσιμων Δωματίων τι αναγράφουμε ?
Τα δωμάτια που διαθέτει γενικά το ξενοδοχείο δηλαδή 44 ή τα δωμάτια που δόθηκαν για χρήση μέσα στο μήνα ?Πχ μπορεί και τα 40 να χρησιμοποιήθηκαν κάθε μέρα χ 30 ημέρες =1200 .
Τι θα αναγράψουμε τα 40 ή 1200?
Επίσης στο πεδίο Συνολικός αριθμός διαθέσιμων κλινών τι γράφουμε ?
Τις 88 κλίνες που διαθέτει το ξενοδοχείο ή τις κλίνες που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στον μήνα πχ 2000?
Στο πεδίο συνολικός αριθμός συνολικός αριθμός Δωματίων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την φορολογική χρήση τι αναγράφουμε ? Τα 40 δωμάτια ή τα 1200?