Κύριοι καλημέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία & ενοικιαζόμενα δωμάτια. Βάσει και της απόφασης, η είσπραξη του φόρου θα γίνεται με την έκδοση ξεχωριστού ειδικού στοιχείου (απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής) προς τους διαμένοντες. Το ποσό που θα αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο - απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν θα επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Επειδή από τα πρώτα τιμολόγια που λαμβάνουμε από τα ξενοδοχεία , τα οποία αποτελούν έξοδα ταξιδίων για την εταιρεία , οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν στο ίδιο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν για την διαμονή , διακριτά σε ξεχωριστή σειρά τον φόρο διαμονής, αυτό θεωρείται λάθος ως προς την έκδοση του στοιχείου? Μήπως τελικά όταν η επιχείρηση ξενοδοχείο αποφασίζει ν’ απορροφήσει το κόστος και να μην χρεώσει επιπλέον τον πελάτη της, προβλέπεται η χρέωση του φόρου διαμονής στο ίδιο το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών?

Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός για την επιχείρηση που εκδίδει το παραστατικό παροχής , συμπεριλαμβάνοντας το τέλος διαμονής στο τιμολόγιο της και αντίστοιχα για την επιχείρηση που λαμβάνει το παραστατικό σαν έξοδο?
Όσο πιο σύντομα μπορείτε σας παρακαλώ την απάντηση σας,

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.