Έχει εκδοθεί και έχει γίνει αμετάκλητη δικαστική απόφαση ανάκλησης δωρεών λόγω αχαριστίας. Μεταξύ των ανακληθεισών δωρεών προβλέπεται η αναμεταβίβαση (λόγω της ανάκλησης) ποσοστού 20% ενός ακινήτου και ποσοστό 20% των εταιρικών μεριδίων μίας ΕΠΕ.ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι δεν είναι ούτε χαριστική ούτε εκποιητική δικαιοπραξία, αλλά ΑΝΕΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ, για την οποία είχε ήδη πληρωθεί ο σχετικός φόρος κατά την κατάρτισή της, γεννάται το εξής ζήτημα: Εφόσον ο φόρος είχε πληρωθεί τότε και ανακαλείται εκείνη η πράξη, θεωρείται ότι έχει ήδη πληρωθεί ο φόρος και δεν απαιτείται εκ νέου καταβολή του ή πρέπει να ξαναπληρωθεί;

θα ηθέλα μια τεκμηριωμένη απάντηση με νομολογία για να κατατεθεί στην αρμόδια εφορία.

με εκτίμηση
Αθανάσιος Υφαντής