Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Εισόδημα διαχειριστή εταίρου ΙΚΕ

Τι εισόδημα μπορεί να αποκτήσει ένας διαχειριστής-εταίρος Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και ποιες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (να μπορεί δηλαδή να πάρει χρήματα μέσα από την επιχείρηση του).
1)Αν η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό για τις υπηρεσίες που παρέχει ,
2) αν η εταιρεία απασχολεί προσωπικό για τις υπηρεσίες που παρέχει
Α) αν ο διαχειριστής αμείβεται από τρίτη εταιρεία ως μισθωτός
Β) αν ο διαχειριστής δεν έχει άλλα εισοδήματα

Το ίδιο ισχύει και αν δεν είναι εταίρος στην ΙΚΕ?
Τι εισφορές πληρώνουν Μέλη/Εταίροι και Διαχειριστές εταιρειών?
Εταίρος μονοπρόσωπης
Εταίρος πολυπρόσωπης
Διαχειριστής εταίρος
Διαχειριστής τρίτος

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης