Τι εισόδημα μπορεί να αποκτήσει ένας διαχειριστής-εταίρος Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και ποιες οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (να μπορεί δηλαδή να πάρει χρήματα μέσα από την επιχείρηση του).
1)Αν η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό για τις υπηρεσίες που παρέχει ,
2) αν η εταιρεία απασχολεί προσωπικό για τις υπηρεσίες που παρέχει
Α) αν ο διαχειριστής αμείβεται από τρίτη εταιρεία ως μισθωτός
Β) αν ο διαχειριστής δεν έχει άλλα εισοδήματα

Το ίδιο ισχύει και αν δεν είναι εταίρος στην ΙΚΕ?