Ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος ταυτόχρονα είναι εταίρος και διαχειριστής σε ΙΚΕ πληροί τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση.
1. Μπορεί να παραμείνει εταίρος και διαχειριστής χωρίς επιπτώσεις στην σύνταξή του?
2.Με ποιες προϋποθέσεις?