Αν πατέρας, φορολογικός κάτοικος Κύπρου (χωρίς ελληνικό ΑΦΜ), στείλει χρηματικό ποσό με έμβασμα στο παιδί του, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, μπορεί το παιδί να κάνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 2961/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4839/2021 (ΦΕΚ 181Α/2-10-2021) και να λάβει το ποσό αυτό αφορολόγητο?

Το ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των €800.000.

Ευχαριστώ