ΔΥ Γερμανίας που έχει αποσπαστεί στην Ελλάδα πως φορολογείται; Σύμφωνα με την ΣΑΔΦ μεταξύ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ προβλέπει, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται στην χώρα, από την οποία προέρχονται.

Οπότε το ακριβές ερώτημα είναι, αν ο ΔΥ δηλώνεται στην ΔΟΥ αλλοδαπών ή δηλώνεται στην ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Δηλώνει τα εισοδήματά του που λαμβάνει και φορολογεί στο εξωτερικό, και αν ναι πως;