Φυσικό πρόσωπο φοιτητής φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για το 2021 πήγε Σουηδία με υποτροφία για σπουδές και έπιασε δουλειά στο πανεπιστήμιο.Πως φορολογείται για τους μισθούς αυτούς στη φορολογική δήλωση του 2021;