Κομμώτρια με έδρα το σπίτι της παρέχει υπηρεσίες στην κατοικία του πελάτη και κόβει χειρόγραφες ΑΠΥ. Είναι υπόχρεη σε φορολογικό μηχανισμό ?