ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Υ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Φ.Τ.Μ. Η Φ.Τ.Μ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ-ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ.

1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ MY DATA ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ Ζ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ?

2. ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ Ζ ? ΜΗΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ?.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ