Ατομική επιχείρηση παράγει αγροτικά προϊόντα και τα πουλά χονδρικώς αγροτικά προϊόντα και ταυτόχρονα εισπράττει τα μεταφορικά έξοδα αποστολής. Οπότε στο τιμολόγιο έχει μία γραμμή με πώληση αγροτικών προϊόντων και ΦΠΑ 13% και μία γραμμή με τα εισπραττόμενα μεταφορικά έξοδα με ΦΠΑ 24%.
Ερωτάται:
1) Ο λογαριασμός για την πώληση των αγροτικών προϊόντων χαρακτηρίστηκε ως category1_2 - 2 - Έσοδα από πώληση προϊόντων και όχι εμπορευμάτων. Θεωρείται πως είναι σωστό;
2) Ο χαρακτηρισμός των εισπραττόμενων εσόδων από την είσπραξη των μεταφορικών ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι; Ίδιος με την πώληση αγροτικών προϊόντων ή διαφορετικός π.χ. Λοιπά συνήθη έσοδα
Επιπρόσθετα με τα παραπάνω στην περίπτωση που ο αγοραστής είναι εντός Ευρωπαικής Ένωσης ερωατάται 3) ποιος θα είναι ο χαρακτηρισμός των εισπραττόμενων μεταφορικών;