Σε επιχειρήσεις, οι οποίες εκ φύσεως εκδίδουν τα τιμολόγιά τους σε διαφορετική ημερομηνία (πχ φαρμακεία τα οποία εκδίδουν με ημερομηνία τελευταίας ημέρας του μήνα που πέρασε, μετά από εκκαθάριση του ΕΟΠΠΥ) είναι παράνομο/παράτυπο να υποβάλλονται στην πλατφόρμα την ημέρα που εκδίδονται? Το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 5η ημέρα του μήνα με ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης του προηγούμενου μήνα.

Επίσης, μέχρι τις 15 κάθε μήνα υπήρχε το δικαίωμα να τιμολογούνται τα δελτία αποστολής που είχαν εκδοθεί τον προηγούμενο μήνα, με ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης του μήνα που πέρασε. (εάν δεν κάνω λάθος ειδικά για το Δεκέμβρη, η ημερομηνία αυτή παρατεινόταν έως 20/1 του επόμενου έτους).

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, υπάρχει πρόβλημα όπου το τιμολόγιο εκδίδεται (και ανεβαίνει σε πραγματικό χρόνο) σε άλλη ημερομηνία διαφορετική από αυτή της έκδοσης?