Ασφαλισμένη γεννημένη την 20/02/1968 με 2 τέκνα γεννημένα την 17.7.84 και 24.4.86 έχει από τον 2ο του 1985 μέχρι και τον 9ο του 2016 8.852 ένσημα εκ των οποίων τα 6.227 στο ΙΚΑ από τον 2ο του 1985 μέχρι και τον 8ο του 2007 και τα 2.625 στο ΤΕΒΕ από τον 1ο του 2008 μέχρι και τον 9ο του 2016. Έκτοτε δεν εργάζεται. Επίσης στις καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ έχει και 68 μέρες ασθένειας (1985-2007).
Πότε μπορεί να βγεί σε πλήρη και πότε σε μειωμένη σύνταξη;
Έχει κάποιο ευεργέτημα από τα ανήλικα τέκνα στα 50 ή 55 έτη της;
Μπορεί να προβεί σε κάποια ενέργεια μέχρι την 31.12.2021 ώστε να κατοχυρώσει κάποιο δικαίωμα;