Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων θέλει να κόψει τιμολόγιο στο ΝΑΤΟ το οποίο έχει απαλλαγή Φ.Π.Α, βάση ποιανού άρθρου θα βάλουμε εξαίρεση για να ανέβει στα mydata;

ευχαριστώ πολύ!