Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Ημερομηνία τιμολόγησης παραστατικών και ενημέρωση στη βάση My data

Καλημέρα σας,

ΘΑ ήθελα να ζητήσω μία διευκρίνιση-απάντηση σχετικά με μία απάντηση που είχατε δώσει σε ερώτημα από 18/03/2021 και user:33401 και την απάντηση είχε δώσει ο κος Ιωαννίδης 07/04/2021.

Η εταιρεία τιμολογεί στους πελάτες, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του μήνα στις αρχές του επόμενου.Δηλαδή τις υπηρεσίες του Σεπτεμβρίου τις τιμολογεί π.χ. στις 10/10, θα ανέβουν στο mydata 10/10 (ημερομηνία που εκδίδεται το παραστατικό) με ημερομηνία έκδοσης 30/09 (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στο παραστατικό).

Η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει την ίδια διαδικασία;

1. Στο θέμα στο οποίο αναφέρεστε, σε κάθε σημείο των αναρτήσεων μας επαναλαμβάνεται ότι το τιμολόγιο έχει δύο ενδείξεις για τις ημερομηνίες : αυτή της ημερομηνίας έκδοσης και αυτή της ημερομηνίας της συναλλαγής (εκτός αν αυτή συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης). Στο εν λόγω θέμα παρατίθεται :

 • Απόσπασμα από το άρθρο 9 (για το περιεχόμενο του τιμολογίου) του Ν.4308/2014

•  Απόσπασμα από την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 (με τα σχετικά παραδείγματα)

• Παραπομπή στην γνωμ.  >ΣΛΟΤ 1534/2015 (με θέμα "Έκδοση τιμολογίων έως 15η ημέρα επόμενου μήνα").

 

2.  Και στη δική σας περίπτωση, το τιμολόγιο φέρει την ημερομηνία έκδοσής του (άρθρο 9 παρ. 1 περιπτ. α') η οποία κατά τα αναφερόμενα είναι γύρω στην 10 η  του μήνα, και στο περιεχόμενο του με το είδος των υπηρεσιών αναγράφεται και ο χρόνος παροχής (άρθρο άρθρο 9 παρ. 1 περιπτ. στ' και ζ') (λ.χ. λογιστικές υπηρεσίες ενημέρωσης βιβλίων μηνός….).

 

3. Η υποβολή στα myData με το λογιστικό / εμπορικό πρόγραμμα της επιχείρησης είναι σε πραγματικό χρόνο (υποβολή στα myData την 10 η  του μηνός για το τιμολόγιο που εκδόθηκε την 10 η  του μηνός και φέρει ημερομηνία έκδοσης την 10 η  του μηνός). (σημ. προς το παρόν που το 2021 είναι έτος προσαρμογής δεν επιβάλλονται κυρώσεις για εκπρόθεσμες υποβολές).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης