Μπορεί ελεύθερος επαγγελματίας ή μη να χρησιμοποίηση ταμειακή μηχανή για την έκδοση αποδείξεων; (π.χ. Ιατρός, Γυμναστήριο, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια κ.α.)

(Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/2014: Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α και ε έως και θ΄ της παραγράφου 1 απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι οντότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη).

Επίσης, στο Mydata θα πρέπει να διακρίνονται όλες οι κρατήσεις ή ο φόρος ή το Τέλος στο παραστατικό εσόδου;

Χαρτόσημο 1,2% ή 2,4% ή 3,6% - παρακράτηση 20% - Φόρος εργοληπτών 3% - Φ.Ε.Μ. μηχανικών 10% - Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ή Τέλος επί ακαθάριστων εσόδων (εστίαση) 0,5% - Τέλος διαφήμισης 2% - Περιβαλλοντικό Τέλος (σακούλες)

Όλα τα παραπάνω, υπάρχει υποχρέωση να δηλωθούν στο Mydata από το έσοδο ή από το έξοδο με τακτοποιητική εγγραφή; ή δεν υπάρχει υποχρέωση σε ορισμένα;