Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο έχει τις εξής συναλλαγές:

1. Εισάγει στη Γαλλία εμπορεύματα από τρίτες χώρες χρησιμοποιώντας το ελληνικό της ΑΦΜ και αφού πληρώσει δασμούς και ΦΠΑ στη Γαλλία , τα αποθηκεύει στην εταιρεία ενός Γάλλου χονδρέμπορου. Ο Γάλλος εφόσον πουλήσει τα εμπορεύματα ζητά να εκδοθεί τιμολόγιο στο όνομά του χωρίς ΦΠΑ κάνοντας χρήση του reverse charge που ισχύει στη Γαλλία για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Ερώτησεις: Α. Θεωρείται η συγκεκριμένη πώληση ενδοκοινοτική με δεδομένο ότι το τιμολόγιο εκδίδεται από Ελλάδα αλλά δεν υπάρχει φυσική διακίνηση από Ελλάδα στη Γαλλία? Υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα και intrastat? Ποιο άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην έκδοση του τιμολογίου προς το Γάλλο?
Β. Πως χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη πώληση στο my data? Ως ενδοκοινοτική ?

2. Η ίδια εταιρεία εισάγει πάλι από τρίτες χώρες στην Ολλανδία πληρώνει αντίστοιχους δασμούς + ΦΠΑ και έχει ορίσει εκεί φορολογικό αντιπρόσωπο για τις υποχρεώσεις της στο ολλανδικό δημόσιο . Αποθηκεύει τα εμπορεύματά της σε εταιρεία logistics και στη συνέχεια κάνει τις ακόλουθες πράξεις

1.Ενδοκοινοτική παράδοση από Ολλανδία προς Βέλγιο και Γερμανία

2.Πώληση σε Ολλανδό έμπορο

Ερωτήσεις: Α1. Η παράδοση προς Βέλγιο και Γερμανία από Ολλανδία θεωρείται ενδοκοινοτική. Υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα και intrastat? Αν ναι από ποιον ? Από την ελληνική εταιρεία στην Ελλάδα που εκδίδει και το τιμολόγιο ή το φορολογικό αντίπρόσωπό της στην Ολλανδία? Η ελληνική εταιρεία έχει κάποια δηλωτική υποχρέωση στην Ελλάδα? Ποιο άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την έκδοση του τιμολογίου καθώς αυτά εκδίδονται από Ελλάδα?
Β1. Πως χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη πώληση στο my data? Ως ενδοκοινοτική ?

Α2. Για την πώληση προς τον Ολλανδό έμπορο υπάρχει δηλωτική υποχρέωση στην Ελλάδα?
Β2. Πως αντιμετωπίζεται και χαρακτηρίζεται η πώληση αυτή στα my data?

Παρακαλώ αν κρίνετε ότι το ερώτημα είναι μεγάλο να μου αφαίρέσετε 2 ερωτήματα από το υπόλοιπό μου

Ευχαριστώ