Εξαγωγική εταιρεία στέλνει αγροτικά προΐόντα κυρίως σε χώρες της ευρωπαΐκής ένωσης.

Εκδίδει δελτίο αποστολής με το σύνολο της ποσότητας που αποστέλλει.

Το προΐόν που αποστέλλεται είναι σε διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες.

Κατόπιν η εταιρεία στέλνει κατάλογο που γράφει αναλυτικά τα κιλά της κάθε κατηγορίας ποιότητας και συσκευασίας του προΐόντος.

Μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται εκδίδει τιμολόγιο που τιμολογείται σύμφωνα με τον κατάλογο.

Η κάθε κατηγορία ποιότητος τιμολογείται με διαφορετική τιμή.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση ελέγχου επειδή η ποσότητα που αναγράφεται στο Δελτίο αποστολής δεν είναι γραμμένη αναλυτικά?

ευχαριστώ