καλησπέρα σας,

θα ήθελα την βοήθεια σας σχετικά με την υποβολή στο my data

1.είμαι λογίστρια Α τάξης εγγεγραμμένη στο οικονομικό επιμελητήριο με ανανεωμένη άδεια.Δουλεύω ως μισθωτή σε εταιρεία .Ο μισθωτός λογιστής εξουσιοδοτείται μόνο ως εκπρόσωπος.Οι Εκπρόσωποι επιλέγουν Εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου κι επιλέγουν τον ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου για το οποίο θα εκδώσουν κωδικό API. Έχω ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία.Με αυτό τον τρόπο καλύπτομαι για την διαβίβαση των δεδομένων στο my data,ειδικά για τον χαρακτηρισμό και διαβίβαση των εξόδων,όπου υποχρεωτικά την κάνει λογιστής?

2.Τα έσοδα προμηθειών από τραπεζικές εργασίες(διαμεσολάβηση για προώθηση τραπεζικών προϊόντων,δανείων)τα οποία απαλλάσσονται από το ΦΠΑ,στον χαρακτηρισμό των εσόδων για την διαβίβαση στο my data ,ποια κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ καταχωρούμε για την διαβίβαση?

3.Τα τιμολόγια αυτοτιμολόγησης που λαμβάνουμε από συνεργαζόμενες εταιρείες (έσοδα για εμάς,αλλά εκδιδόμενα από εκείνους )έχουμε την υποχρέωση να τα διαβιβάσουμε εμείς ή εκείνοι που τα εκδίδουν?

Σε αυτή την περίπτωση εμείς κάνουμε λήψη παραστατικών ,τα χαρακτηρίζουμε και μετά τα στέλνουμε?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων