Καλημέρα σας ,

Σε περίπτωση όπου μια εταιρεία αποφασίζει να εμπορεύεται σπόρους καλλιέργειας χόρτου, το οποίο θα προορίζεται για ζωοτροφές, με βάση και τις διατάξεις του ΦΠΑ, σε τι καθεστώς συντελεστή ΦΠΑ θα τιμολογεί τους πελάτες της η εν λόγω εταιρεία;
Να συμπληρώσουμε ότι τα εν λόγω είδη θα αγοράζονται από Ιταλό προμηθευτή που τα παράγει, επομένως θα αποτελούν ενδοκοινοτική απόκτηση για την εταιρεία. Όταν λοιπόν θα τιμολογεί τα εν λόγω είδη σπόρων για καλλιέργεια χόρτου ζωοτροφής, με ποιο συντελεστή ΦΠΑ θα εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης;

Σύμφωνα με τον προμηθευτή, οι σπόροι αυτοί θα έχουν κωδικό ονοματολογίας Intrastate:

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

1209 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

1209 29 80 Άλλα

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,