Κτηνίατρος είχε συνάψει σύμβαση με Δήμο για παροχή υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα. Τιμολογεί τέλος του 2019 (23/12) και προσκομίζει το τιμολόγιο αρχές του 2020. Ο Δήμος δεν το κάνει δεκτό με την αιτιολογία ότι κόπηκε σε προηγούμενο έτος το οποίο έχει παρέλθει (μιλάμε για λίγες μέρες διαφορά). Μετά από υπόδειξη του πελάτη και με την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο θα ακυρωθεί και θα τιμολογηθεί στο νέο έτος ώστε να πληρωθεί, δεν καταχωρείται στα βιβλία της χρήσης του 2019.
Το τιμολόγιο εν τέλει δεν ακυρώνεται, δεν πληρώνεται ποτέ, ο πελάτης κινείται δικαστικά αλλά για διάφορους λόγους δεν το προχωράει. Μετά από επιτόπιο έλεγχο, ο ελεγκτής καταλογίζει παράβαση και στην έκθεση του ζητάει να καταχωρηθεί εκπρόθεσμα και να γίνουν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος 2019-2020.
-Ποιο το πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος (απλογραφικά βιβλία-το τιμολόγιο θα μειώσει τις ζημιές της χρήσης).?
- Υπάρχει άλλος τρόπος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη πέρα από τη συνέχιση της δικαστικής διαμάχης?
- Η έκδοση του τιμολογίου και η μη παραλαβή του από τον λήπτη πώς αντιμετωπίζεται? Διότι ο πελάτης παρείχε την υπηρεσία, δεν πληρώθηκε, δεν του δόθηκε η δυνατότητα να τιμολογήσει μεταγενέστερα.
-Υπάρχει κάτι που μπορεί να προσκομίσει στον έλεγχο ώστε να δικαιολογηθεί η μη καταχώρηση του τιμολογίου?