Α.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΕΚΔΙΔΕΙ Τ.Π.Υ ΚΑΙ Α.Π.Υ) ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ.

ΕΡΩΤΗΜΑ: 1.ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

2. ΠΟΤΕ ΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΕΩΝΕΙ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ.
Β. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΙΤΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΙΑ.
ΠΟΤΕ ΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ ΦΠΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ.