Θα ήθελα να σας ρωτήσω για εταιρεία με την μορφή της ΙΚΕ που εκμισθώνει διαμερίσματα,μέσω πλατφορμών :1.Aν τα διαμερίσματα ή οι κατοικίες που διατίθενται για βραχυχρόνιες μισθώσεις και αποκτούν άδεια από τον ΕΟΤ ως τουριστικά καταλύμματα υποχρεούνται να τηρούν την διαδικασία των δηλωτικών υποχρεώσεων που ορίζει ο νόμος για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ?
2.Υπάρχει κάποιος λόγος που οι πλατφόρμες ζητούν ή τον αριθμό που προκύπτει μέσω ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ή τον αριθμό που δίνει ο ΕΟΤ?
3.Το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται θα είναι ΑΠΥ για τους ιδιώτες τουρίστες και θα ενημερώσει τα my data εως τις 20 του επόμενου μήνα συγκεντρωτικά (δεν εκδίδει τιμολόγια) ή αρκεί η καταχώρηση του εσόδου βάσει της αναφοράς που γίνεται μέσα απο την πλατφόρμα?(Δεν παρέχεται κάποια πρόσθετη υπηρεσία απο το κατάλυμμα και ως εκ τούτου δεν επιβαρρύνονται με ΦΠΑ οι υπηρεσίες)
4.Στο έσοδο που προκύπτει απο την βραχυχρόνια μίσθωση μέσω της πλατφόρμας κρατείται μια προμήθεια.Ποιό ποσό πρέπει να δηλωθεί ως έσοδο?ΠΧ Έσοδο 110ε μείον προμήθεια πλατφόρμας 10ε,100ε ή θα πρέπει να δηλωθεί το συνολικό ποσό των 110ε και να περασθεί ως έξοδο η προμήθεια της πλατφόρμας? Βέβαια η προμήθεια εκδίδεται με ΦΠΑ 24% και δεν αναγράφει ως αντισυμβαλλόμενο την εταιρεία.