Νομικό πρόσωπο έπειτα από κάποιο δικαστήριο καλείται να καταβάλλει κάποια αποζημίωση σε φυσικό πρόσωπο (το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα - ατομική επιχείρηση).

Η υπόθεση ωστόσο αφορά τον ίδιο σαν φυσικό πρόσωπο και όχι την επιχείρησή του.

Η αποζημίωση ανέρχεται σε ένα ποσό που είναι το κεφάλαιο + τους τόκους υπερημερίας.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αναφορικά με το εάν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου επί των τόκων υπερημερίας.