Δικηγόρος μετά από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και προφορική συμφωνία με τοπικό Δήμο, παρείχε νομικές συμβουλές για υποθέσεις του Δήμου και παρίστατο στα δικαστήρια για τον ίδιο λόγο από το έτος 2009 έως και τέλος του 2014.

Για την εργασία το αυτή εζήτησε την αμοιβή του από τον συγκεκριμένο Δήμο κάτι που του αρνήθηκε και η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια.

1) Για ένα ποσό 8.500,00 € περίπου η υπόθεση συζητήθηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο την οποία την έκανε στο σύνολο της δεκτή και μάλιστα την κήρυξε προσωρινά εκτελεστή το 2015. Ο Δικηγόρος του κοινοποίησε την απόφαση και πάλι αρνήθηκε την καταβολή της αμοιβής, και προσέφυγε σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με τη σειρά του έκανε δεκτή την απόφαση στο σύνολο της.

2) Για ένα άλλο ποσό 45.000,00 € ο ίδιος δικηγόρος προσέφυγε πάλι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο την έκαμε δεκτή στο σύνολο της (χωρίς να την κάνει προσωρινά εκτελεστή ) την 25-09-2014.Ο Δικηγόρος εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Δήμου ,ο οποίος δε προσέφυγε σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο και την 30-09-2017 κοινοποίησε την απόφαση ( στον Δήμο), με απόγραφο ,αφού πλέον είχε παρέλθει η τριετία και είχε καταστεί η απόφαση τελεσίδικη .

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Για το πρώτο ποσό των 8.500,00 € (προσωρινά εκτελεστή το έτος 2015)με τόκους υπερημερίας 1813,52 € και δικαστικά έξοδα 1262,10 € πότε πρέπει ο δικηγόρος να εκδώσει ΤΠΥ και σε ποιο οικονομικό έτος θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό; ( φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ ).

2) Για το δεύτερο ποσό πότε θα εκδώσει ο Δήμος τιμολόγιο και σε ποιο έτος θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό.( Φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ ).

3) Εάν και στις δυο περιπτώσεις για τα δικαστικά έξοδα και τους τόκους υπερημερίας οφείλεται χαρτόσημο και παρακράτηση φόρου και σε ποιο χρονικό διάστημα.

Με εκτίμηση