Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι τιμολογούν έως δύο συμβαλλόμενους και πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στο καθεστώς της παρ.9 αρ.39 Ν.4387/2016 και καταβολή εισφορών σύμφωνα με το αρ.38 του ίδιου νόμου (μέσω ΑΠΔ) επιμεριζόμενων μεταξύ των συμβαλλόμενων επιλέγουν να μην ενταχθούν στις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου για διάφορους λόγους:

α) γιατί ο συμβαλλόμενος ( εργοδότης ) δεν επιθυμεί τον επιμερισμό των εισφορών
β) γιατί ο ελ. επαγγελματίας δεν γνωρίζει εξ αρχής αν έως το τέλος του έτους θα εκδόσει τιμολόγια προς έως δύο συμβαλλόμενους
γ) γιατί είναι προς το συμφέρον του ελ. επαγγελματία να αποδίδει εισφορές με το αρ.39 (π.χ. 220 ευρώ μηνιαίως σταθερά) αντί για ποσοστό επί του τιμολογίου που εκδίδει.

Θα θέλαμε να μας απαντήσετε αν τίθεται θέμα επιλογής του ελ. επαγγελματία αν θα ζητήσει από τους συμβαλλόμενους να επιμεριστούν οι εισφορές και να ασποδοθούν μέσω ΑΠΔ ή αν θα τις αποδόσει ο ίδιος εξ ολοκλήρου βάσει ειδοποιητηρίου και τι προβλέπεται ιδίως για την περίπτωση β) παραπάνω κατά την οποία ο ελ. επαγγελματίας δεν μπορεί να γνωρίζει εξ αρχής αν μέχρι το τέλος της χρήσης θα προκύψει κάποια επιπλέον τιμολόγηση σε περισσότερους συμβαλλόμενους.