Ελεύθερος επαγγελματίας έχει δηλώσει επαγγελματική έδρα σε πρώτη κατοικία 90τμ, ιδιόκτητη 50%-50% με τη σύζυγο στην οποία ιδιοκατοικούν από το 2000, και στη Δ.Ο.Υ. έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της συζύγου ότι παραχωρεί δωρεάν ένα δωμάτιο 14τμ για το σκοπό αυτό. Το ετήσιο τεκμαρτό 3% για τα 14τμ είναι 500€ και ο μεν ελεύθερος επαγγελματίας δηλώνει 250€ στα Ε2-Ε1/ιδιοχρησιμοποίηση & Ε3/έξοδα, η δε σύζυγος 250€ στα Ε2-Ε1 εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση.

Δεδομένου ότι δεν αποκτάται ξεχωριστή επαγγελματική εγκατάσταση καθώς δεν αλλάζει η χρήση ως πρώτη κατοικία (δεν υπάρχει συναλλακτική δραστηριότητα εντός της κατοικίας) και ουσιαστικά πρόκειται για αποδοχή από τη σύζυγο να χρησιμοποιηθεί η κατοικία τους ως επαγγελματική έδρα του άλλου συζύγου, μήπως δεν είναι σωστός ο παραπάνω χειρισμός και συνεπώς πρέπει να σταματήσει η δήλωση των παραπάνω τεκμαρτών?

Διαφορετικά, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μόνο από τη σύζυγο? Εάν ναι:

· Μπορεί αυτό να γίνει χωρίς πρόστιμο έως 12/4/2021?

· Υπάρχει υποχρέωση για ενεργειακό πιστοποιητικό?

· Στο «Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» θα καταχωρηθεί 250€/12 (το συνολικό τεκμαρτό Χ 50%) που αφορά τη σύζυγο και ποσοστό ιδιοκτησίας 100% στα στοιχεία εκμισθωτή, ή 500€/12 και ποσοστό ιδιοκτησίας 50% στα στοιχεία εκμισθωτή?

· Θα επιλεγεί το check-box «Μερική Μίσθωση» και στο «Επιφάνεια κύριων χώρων» θα γραφούν τα 7τμ (14τμ Χ 50%) που αφορούν τη σύζυγο ή τα 14τμ για το συνολικό δωμάτιο?

Καθώς το θέμα είναι εξαιρετικά επείγον παρακαλώ πολύ για την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν.