Καλησπέρα σας ,

Στα πλαίσια της διεκπεραίωσης κάποιων λειτουργικών θεμάτων για την θυγατρική εταιρεία ενός Ομίλου, θα μπορούσε η συνδεδεμένη μητρική εταιρεία να αναλάβει κάποια από τα έξοδα αυτά που αφορούν την θυγατρική της, προκειμένου να βοηθήσει στην ρευστότητα της θυγατρικής εταιρείας ;

Ως ακολούθως, δύνανται τα έξοδα αυτά, τα οποία θα εκδοθούν στα στοιχεία της μητρικής, ν αποτελούν εκπιπτόμενες δαπάνες για την συνδεδεμένη μητρική εταιρεία στην επωνυμία της οποίας εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,